Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse

 1. Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ja transpordi ning makse korraldamiseks.
 2. Transpordi ja makse korraldamise huvides edastab Veebipood vajaminevad andmed vastavatele ettevõtetele.
 3. E-pood järgib isikuandmete kaitsel häid tavasid ja juhindub Isikuandmete kaitse seadusest.
 4. Milliseid isikuandmeid töödeldakse:
  1. Nimi,telefoninumber ja e-posti aadress 2)
  2. Kauba kohaletoimetamise aadress
  3. Pangakonto number
  4. Kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)
  5. Klienditoe andmed Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil,juriidiliste kohustuste täitmkiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine). Isikuandmed edastatakse veebipoe kleinditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi,telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale.Kui tegemist on kulleriga kohale toimetava kaubaga,siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele,kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel,kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi,organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise,kaotsimineku,muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed,va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota,siis säilitatakse ostuajalugu 3 aastat. OÜ Mariine on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
Autorikaitse
 1. Kõik intellektuaalne vara Müüja E-poes ja sotsiaalmeedia kanalites on Müüja omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega.
 2. Intellektuaalse omandi kasutamine ilma autori nõusolekuta on keelatud.